Showing all 2 results

Show sidebar

50 Ly giấy 16oz-500ml cốc giấy

70.000,0 60.000,0
-Định lượng: 190g -Kích thước: 72(đường kính trên )*50(đường kính dưới)*75(chiều cao)

50 Ly Giấy 4oz – 120ml Trắng Trơn Dùng Một Lần

32.000,0 28.000,0
Ly Giấy 4oz – 120ml Trắng Trơn Dùng Một Lần